۰۶
شهریور
پایش استریلیزاسیون "سترون کردن "

پایش استریلیزاسیون "سترون کردن "

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  حرارت خشک یا فور دستگاه فور، دارای یک اجاق و یک اتاقک عایق کاری شده است که با جریان برق گرم می‌شود. این دستگاه دارای بدنه فولادی، فن، زمان سنج، حرارت سنج، تنظیم کننده درجه حرارت، ترموستات و سیستم اِرت است. در این دستگاه در 160 درجه سانتی گراد در مدت ...۲۹
مرداد
اصول پاکسازی و گندزدایی در میط های در مانی

اصول پاکسازی و گندزدایی در میط های در مانی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده بر اساس چرخه زیر گندزدایی و یا استریل می گردند:                                  USING           DECONTAMINATING                 CLEANING                                  STERILIZING                 SORTING/PACKING  ...۳۰
تیر
خط مشی بیماری کارکنان

خط مشی بیماری کارکنان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  (الزامات کارکنان در صورت ابتلاء به انواع بیماریها) تعاریف: مرخصی استعلاجی : مدت زمانی که فرد به دلیل بیماری جهت طی مراحل درمانی پس از طی مراحل اداری از محیط کار وشغل خود جدا می شود . بیماری شغلی : بیماریی که فرد شاغل در اثر تماس با عوامل زیان آور محی...۰۲
تیر
دستورالعمل کاربا سیلندرهای تحت فشار

دستورالعمل کاربا سیلندرهای تحت فشار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  شرح دستورالعمل : 1)     سیلندر را نباید پرتاب نمود و یا بوسیله حرکت غلطشی جابجا کرد . 2)     کپسول را به طور عمودی و دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و اشعه قرار دهید .۱۷
خرداد
نگهداری ،حمل ونقل و انبار سیلندرهای تحت فشار

نگهداری ،حمل ونقل و انبار سیلندرهای تحت فشار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

هدف اطمینان از اینکه کلیه کارکنان درگیر با انبا رش و حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار بشکل ایمن کار می کنند تا با پیروی از آن بتوان از خطرات آتش سوزی و یا آسیب به کارکنان جلوگیری بعمل آید .دامنه کاربرد کاربرد این دستورالعمل برای کلیه کارکنان، بالاخص نفراتی...۱۷
خرداد
دستورالعمل ویژه مخاطرات

دستورالعمل ویژه مخاطرات

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

زلزله آتش سوزی مواد مخاطره زا قطع برق سیل،آبگرفتگی و نشت آب تھدید بمب، وسایل مشکوک و قابل ان...۱۷
خرداد
ایمنی  پلکان

ایمنی پلکان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  ایمنی  پلکان: 1: کلیه‌ پلکان‌ها - سکوها -  و پاگردها باید استحکام‌ کافی‌ داشته‌ و تحمل‌ فشار و سنگینی‌ بارهای‌ عادی‌ را داشته‌ باشد 2: پلکان‌ها و سکوهایی‌ که‌ از مصالح‌ مشبک‌ ساخته‌ شده‌اند ابعاد چشمه‌های‌ آن‌ نباید از 25 میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء...۱۷
خرداد
انتقال بیمار

انتقال بیمار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

 این فایل شامل تصاویر و توضیحات کاملی جهت انتقال بیمار از تخت به صندلی از تخت به دستشویی و ... ...۱۷
خرداد
ایمنی ابزارهای دستی

ایمنی ابزارهای دستی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  شرح دستورالعمل : چکش ها : از چکش هایی که ترک خورده یا شکسته و یا میله آنها شل و فرسوده و یا اینکه سر آن لب پریدگی دارد استفاده ننمائید. مطمئن شوید که سر چکش بصورت صحیحی به میله و دسته آن وصل شده است. سوهان ها : سوهانها بایستی دارای دسته مناسبی باشند ...۰۳
خرداد
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی داروخانه و انبار دارویی

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی داروخانه و انبار دارویی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

آیا بخش دارویی و داروخانه مرکز در کنار انبار دارویی قرار گرفته است ؟ آیا دستگاه خنک کننده و یخچال مورد استفاده دارای اتصال زمین (مجهز به سیستم ارت ) می باشد ؟ آیا کنترل و بازدید دوره ای از تجهیزات خنک کننده انجام می گردد ؟ آیا مکان نگهداری دارو از معرض...۰۳
خرداد
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

 آیا محیط مرتب و خوب نگهداری می شود ؟ آیا فضای کافی در محیط وجود دارد ؟ آیا کف از موانع آزاد...۲۴
فروردین
خط مشی انجام رادیوگرافی پرتابل

خط مشی انجام رادیوگرافی پرتابل

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  رادیوگرافی پرتابل: انجام هرگونه رادیوگرافی در بخش های بستری ( خارج از بخش رادیولوژی ) به دلیل عدم امکان انتقال بیمار به  بخش رادیولوژی  توسل دستگاههای پرتابل رادیولوژی....۲۴
فروردین
خط مشی خرید واستفاده از وسایل حفاظت فردی

خط مشی خرید واستفاده از وسایل حفاظت فردی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  وسایل حفاظت فردی: با توجه به اینکه حذف مخاطرات وعوامل زیان آور (شیمیایی ،بیولوژیکی ، فیزیکی ) از  فرایندها وفعالیتهای موجود دربیمارستان  بطور صد درصد غالبا امکان پذیرنبوده ویابسیارمشکل است معقولترین وآخرین حربه جهت مقابله بامخاطرات محیط کاراستفاده از...