ارزیابی ارگونومی ایستگاه کار اداری به صورت رایگان

ارزیابی ارگونومی ایستگاه کار اداری به صورت رایگان

بطور عمده مشخص شده است که یکی از عوامل ریسک مهم در ایجاد بسیاری از اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار، وضعیت های بدنی است که فرد در حین انجام کار اتخاذ می نماید. از جمله عوامل ریسک شغلی موثر دیگر می توان به نیرو، فرکانس، تکراری بودن حرکات، مدت زمان انجام کار و نظیر آن اشاره نمود. بطور ایده آل برای ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار باید کلیه این عوامل ریسک اندازه گیری و ارزیابی شوند، ولی به علت فقدان دانش کافی در مورد تمام این عوامل ریسک هنوز انجام این کار دشوار می باشد. 

بنا براین ارزیابی نمودن هر یک از عوامل ریسک برای ارزیابی مواجهه بسیار مشکل می باشد. در سیستم "امتیازدهی" که در بسیاری از تکنیک های مشاهده ای موجود است نشانه های امیدوارکننده ای دال بر نزدیکی امتیاز دهی به عوامل ریسک موجود یافت می شود، ولی تعیین این نکته که آیا این امتیازات صحیح هستند، کاری بسیار سخت و شاید هم تا اندازه ای غیر ممکن باشد.

با این وجود سیستم امتیازدهی به عنوان راهکاری قابل قبول برای تعیین تعامل و ارتباط بین عوامل ریسک دخیل در بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار عمل نموده و ممکن است به عنوان تنها مرجع و راهکار در وضعیت فعلی با توجه به دانش موجود در نظر گرفته شود. در حال حاضر برای برآورد و ارزیابی مواجهه با عوامل ریسک دخیل در بروز اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار، روشهای متنوعی وجود دارد. این روشها شامل روشهای مشاهده ای، روشهای دستگاهی، روشهای گزارش دهی فردی و سایر روشهای  فیزیکی-روانی می باشند. در این رابطه به منظور نمایش اثر بخشی بیشتر استفاده کنندگان و خریداران زیرمانیتوری های گروه ایمن کار طراح ارزیابی ارگونومی ایستگاه کاری شما را قبل از خرید و بعد از خرید و در حین استفاده بر اساس وضعیت در حین کار مبتنی بر روش Observational Methods انجام می پذیرد.


به منظور انجام این ارزیابی شما میتوانید تصاویر خود را در حین کار ( هنگام قرار گیری پشت میز ) برای ما از طریق تلگرام به ID زیر ارسال فرمائید تا ارزیابی وضعیت پوسچر شما انجام گیرد.

ارزیابی ارگونومی


ID:@Worksafeir

 

5 نظر

 1. AlexaviaAlexavia:

  Gosh, I wish I would have had that inimooatfrn earlier!

 2. BuckBuck:

  Good to see a taenlt at work. I can't match that.

 3. LenaLena:

  Of the panoply of website I've pored over this has the most vearyitc.

 4. KayoKayo:

  Thanks for inondtucirg a little rationality into this debate.

 5. KeyaanKeyaan:

  Umm, are you really just giving this info out for nohgtni?