۱۴
بهمن
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی اتاق عمل

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی اتاق عمل

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

  آیا اتاق عمل دارای راه خروج اضطراری می باشد ؟ آیا این راههای خروج عاری از هرگونه وسایل اضافه و براساس استاندارد می باشند ؟ آیا جنس کف مقاوم در برابر حریق می باشد ؟ آیا جنس کف از نوع الکتروستاتیک می باشد ؟ آیا سیستم اعلام حریق مناسب نصب می باشد ؟ آیا ...۰۳
خرداد
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی داروخانه و انبار دارویی

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی داروخانه و انبار دارویی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

آیا بخش دارویی و داروخانه مرکز در کنار انبار دارویی قرار گرفته است ؟ آیا دستگاه خنک کننده و یخچال مورد استفاده دارای اتصال زمین (مجهز به سیستم ارت ) می باشد ؟ آیا کنترل و بازدید دوره ای از تجهیزات خنک کننده انجام می گردد ؟ آیا مکان نگهداری دارو از معرض...۰۳
خرداد
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

 آیا محیط مرتب و خوب نگهداری می شود ؟ آیا فضای کافی در محیط وجود دارد ؟ آیا کف از موانع آزاد...