۱۴
بهمن
چک لیست بررسی وضعیت ایمنی اتاق عمل

چک لیست بررسی وضعیت ایمنی اتاق عمل

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » چک لیست ها

  آیا اتاق عمل دارای راه خروج اضطراری می باشد ؟ آیا این راههای خروج عاری از هرگونه وسایل اضافه و براساس استاندارد می باشند ؟ آیا جنس کف مقاوم در برابر حریق می باشد ؟ آیا جنس کف از نوع الکتروستاتیک می باشد ؟ آیا سیستم اعلام حریق مناسب نصب می باشد ؟ آیا ...۰۷
آذر
اثرات مواجهه شغلی با داروهای بیهوشی

اثرات مواجهه شغلی با داروهای بیهوشی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  حتماً همکاران پزشک یا پرستار در مواقع بیماری با این جمله ی کنایه آمیز دیگران مواجه شده اند که "مگر پزشک یا پرستار هم مریض میشوند؟!" گویی انتظار عامه از جامعه پزشکی ، انسان ی مصون از بیماری است.تصویری هم که در فیلم ها از بیمارستان می بینیم محیطی است ش...۰۷
آذر
خط مشی ممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ وسرسوزن بعداز استفاده

خط مشی ممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ وسرسوزن بعداز استفاده

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه بخش های درمانی وبستری بیمارستان تعاریف: تزریقات ایمن : یعنی تهیه وتامین وسایل وتجهیزات وآموزش هائی برای ارائه خدمت تزریق به افراد جامعه به صورتی که ایمنی فرد خدمت گیرنده ، خدمت  دهنده وجامعه فراهم شود. خط مشی: باتوجه به اینکه تزری...۰۷
آذر
خط مشی ملاحضات کارکنان دردوران بارداری

خط مشی ملاحضات کارکنان دردوران بارداری

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف: مرخصی زایمان :   مدت زمانی که فرد به علت زایمان (طبیعی ، سزارین ) پس از طی مراحل اداری از محیط کار وشغل خود جدا می شود . مرخصی استعلاجی : مدت زمانی که فرد به دلیل بیماری جهت طی مراحل درمانی پس از طی م...۰۷
آذر
خط مشی معاینات پرسنلی

خط مشی معاینات پرسنلی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد :کلیه بخش ها وواحد های بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف: معاینات قبل از استخدام:    طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مشمول قانون کارو تامین اجتماعی قبل از بکارگیری افراد می بایست آزمایشات ومعاینات قبل از استخدام را در مرا...۰۷
آذر
خط مشی مدیریت مواد شیمیایی

خط مشی مدیریت مواد شیمیایی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتها وبخشهای بیمارستان ودرمانگاه تعاریف: مواد شیمیایی: منظور از مواد شیمیایی دراین گفتار ،هرماده ای است که درقسمتها وبخشها به منظور شستشو ،ضد عفونی ، بی حسی ، حلال ، رقیق سازی ، رنگ آمیزی، ساختمان سازی ، سوخت ،بی هوشی و... دربخش...۰۷
آذر
خط مشی کنترل حریق

خط مشی کنترل حریق

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتها وبخش های بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف:   مورد مبهمی ندارد خط مشی: بیمارستان شهید بهشتی برآنست که تا حد مقدور با بکارگیری از تمام قابلیتهای پرسنلی ،اداری ومالی خوداز طریق آموزش افراد ، تهیه تجهیزات و امکانات لازم ، آماد...۰۷
آذر
خط مشی ثبت وگزارش حوادث شغلی

خط مشی ثبت وگزارش حوادث شغلی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتهای بیمارستان ودرمانگاه الحاقی - کلیه پرسنل تعاریف: حادثه : حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه وآسیب گردد.۱۲
مهر
بهداشت آب

بهداشت آب

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  شناخت آب از نظر کیفیت و کمیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی در جهت بهینه سازی مصرف آن می‌باشد. اگر چه بیش از سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است، سهم قلیلی از آب‌های موجود، برای مصارف بهداشتی و کشاورزی، قابل استفاده است. زیرا حدود 3/97 درصد اقیانوس‌ها...۱۲
مهر
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  -1 تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتژی وخط مشی بیمارستان -2 مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل -3 تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و د...۲۶
شهریور
دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی بخش رادیولوژی

دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی بخش رادیولوژی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی وجلوگیری از آثار سوء آنها دربخش رادیولوژی مواد شیمیایی مصرفی این بخش شامل: تاید وایتکس سایدکس ...۲۶
شهریور
ایمنی وبهداشت رادیولوژی

ایمنی وبهداشت رادیولوژی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  بیماری سل :   خطر بالقوه: تماس کارکنان رادیولوژی با بیماران مبتلا به سل زمان انجام رادیولوژی اتفاق می افتد و ممکن است تماس با بیمار مسلول بعد از انجام رادیولوژی در اتاقی که بطور مناسب تهویه نمی شود رخ دهد. راه حل های احتمالی : کمیته کنترل عفونت و ایم...۱۰
شهریور
اصول انبارداری

اصول انبارداری

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  مقدمه انبار به دلایل مختلفی برای مؤسسات ومراکز درمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که اهم آنها عبارتند از :‌ 1) ارتباط مداوم وتنگاتنگ انبار با بخشهایدرمانی و تعمیر ونگهداری ووقفه در ارائه خدمات به علت نرسیدن نیازمندیها . 2) ارتباط نزدیک انبار با بخ...۱۰
شهریور
دستورالعمل ایمنی انبارها

دستورالعمل ایمنی انبارها

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  الف) مقررات عمومی :   1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.   2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.   3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود. 4...۰۶
شهریور
استانداردهای ساختمانی بخش استریلیزاسیون مرکزی (C.S.R)

استانداردهای ساختمانی بخش استریلیزاسیون مرکزی (C.S.R)

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » ایمنی و بهداشت

  CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا گندزدایی واستریل میگردند.بیشتر این وسایل توسط دپارتمان جراحی (40%) و مراقبتهای ویژه، جراحی و داخلی (هر کدام 15%) استفاده می‌شود. به همین دلیل اتاق استریل‌سازی و م...