شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قراردادی

شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قراردادی

1393-02-15

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت این سازمان در سال ۸۴ توافق نامه ای را با وزارت کار به قصد فراهم آوردن زمینه‌ ی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قرارداد موقت منعقد کرده است.

«سیروس نصیری» در این باره به ایلنا گفت: انعقاد توافق نامه سال ۸۴ از جایی شروع شد که بر اساس رای دیوان عدالت اداری، قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما با انقضای مدت قرارداد از مصادیق بیکاری غیر ارادی محسوب نمی‌شد، در حالی که پرداخت مقرری بیمه بیکاری منوط به بیکاری غیر ارادی بود.

وی افزود: بنابراین سازمان تامین اجتماعی فقط به کارگرانی که ماهیت دائم داشتند مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌کرد در حالی که از اواسط دهه ۷۰، شمار کارگران قرارداد موقت افزایش یافته بود و این بحث پیش آمده بود که کارگران قرارداد موقت که بعد از چندین ماه بیکار می‌شوند، مشمول مقرری بیمه بیکاری بشوند یا نه.

نصیری تصریح کرد: توافق نامه سال ۸۴ صراحت دارد آن دسته از کارگران قراردادی که یکسال در کارگاه آخر مشغول به کار باشند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد و باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اتمام قرارداد به اداره کار مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به هیات حل اختلاف وزارت کار ندارند.

این مقام سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این در حالی بود که کارگران قرارداد دائم باید به هیات تشخیص وزارت کار مراجعه می‌کردند تا با تشخیص غیر ارادی بودن بیکاری مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شوند.

مدیرکل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: افرادی که در کارگاهی مشغول به کار بودند اما حق بیمه آنان پرداخت نشده است، هنگامی که شغل شان را از دست می‌دهند، در صورت اخذ آراء مراجع حل اختلاف وزارت کار یا با ارائه مدارک معتبر به سازمان تامین اجتماعی پس از احتساب سوابق و در صورت احراز شرایط قانونی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌شوند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...