تولیدی ایمنی نگهبان

تولیدی ایمنی نگهبان

 

تولید، واردات و عرضه کلیه تجهیزات ایمنی. حفاظت فردی و محیطی

آتش نشانی. امداد نجات اعلام و اطفا حریق

ترافیکی. درون شهری و برون شهری

 

آدرس: مشهد / میدان 15 خرداد

کدپستی: 9173893614

تلفن: 8591921-0511

همراه: 09151250125

فکس: 8510161-0511

سایت: www.ir125.com

ایمیل: [email protected]

1 نظر

  1. TitiaTitia:

    Felt so hopeless looking for answers to my qutositns...uneil now.