چک لیست(ممیزی)سیستم مدیریت بهداشت

چک لیست(ممیزی)سیستم مدیریت بهداشت

 

در دنیای امروز، فعالیت های استخراج، پالایش ، انتقال و توزیع نفت و گاز ، تابعی از نظام های مدیریتی از جمله نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد .
استقرار و توسعه هر نظام مدیریتی شامل مراحلی می باشد . یکی از مهمترین این مراحل که برای کارایی هر چه بهتر و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی انجا م می شود ممیزی می باشد . واحد بهداشت نیز برای انجام این کار و همچنین آشنایی شرکت ها و مناطق تابعه شرکت ملی گاز اقدام به تهیه چک لیست ممیزی سیستم مدیریت بهداشت نموده است. چک لیست حاضر به منظور هدفمند نمودن ممیزی های کارشناسان بهداشت ستاد و بررسی کامل مستندات مربوطه، بررسی آماری وضعیت مدیریت بهداشتی شرکت گاز و راهنمایی کارشناسان بهداشت مستقر در شرکت ها و مناطق عملیاتی در ا مر خود ارزیابی مدیریت بهداشت تهیه شده است ....

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...