پاسخ به سؤال کارفرما

پاسخ به سؤال کارفرما


لیست خدمات قابل ارائه مهندسین بهداشت حرفه ای

یکی از مدیران برای من این ایمیل را فرستاده است : مدیریت کارخانه ای در شهرک ...... هستم با توجه به اینکه شرح وظایف بهداشت حرفه ای نامشخص است و هیچ کارایی در کارخانه ندارد؟ خواهشمندم مشخص نمایید به چه دلیل این نیرو به کارخانه ها تحمیل میشود .....   با تشکر مدیریت کارخانه
ما پاسخ این کارفرما را در یک جلسه حضوری دادیم و ایشان را با اهداف و برنامه های بهداشت حرفه ای آشنا نمودیم ولی آیا مرکز بهداشت بتعداد کافی نیرو و امکانات دارد که پاسخ گوی تمام مدیرانی که چنین تفکری دارند باشد ؟
اصلاً چرا چنین تفکری در کارفرما ایجاد شده است؟ رفتارهای بازرسان مرکز بهداشت یا کارشناسانی که بعنوان مسئول بهداشت حرفه ای در شرکت مشغول کار می شوند. به هر صورت فرقی ندارد و ما هم دنبال مقصر نمی گردیم. قصد داریم علت بروز این مسئله را بیابیم و به کمک هم راه حل مناسبی برای این مسئله پیدا و اجرا نمائیم. اگر خوش بین باشیم یکی از علت های بروز این مسئله را می توانیم عدم آگاهی کارفرما از رشته بهداشت حرفه ای و خدماتی که این تخصص می تواند به شرکتها بنماید دانست.
من تا بحال منبعی که به تفضیل خدمات قابل ارائه مهندسین بهداشت حرفه ای ذکر کرده باشد ندیدم.
- خدمات قابل ارائه به صنایع
- خدمات قابل ارائه به بیمارستان ها
- خدمات قابل ارائه به شرکتهای خدماتی و پیمانکاری
- خدمات قابل ارائه به فروشگاههای بزرگ
- خدمات قابل ارائه به مجتمع های کشاورزی
- و ....

از سال ۱۳۸۲ شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای شکل گرفتند. یک سری به سایت های آنها بزنید به نظر شما لیست خدمات قابل ارائه آنها به عدد ۳۰ می رسد یا نه؟
بنده تصمیم گرفتم لیستی از خدماتی که شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای می توانند ارائه کنند را استخراج کنم. فقط در رابطه با موضع صدا ۸۰ مورد یادداشت کردم تعجب نکنید ۸۰ مورد فقط در خصوص صدا. شاید اگر بیشتر وقت بگذاریم و از اساتید هم کمک بگیریم کمی در سازمانها و صنایع مختلف مطالعه کنیم تعداد این خدمات به بیش از صد عنوان خواهد رسید.
ما بر آن شدیم به کمک شما لیستی از خدماتی که مهندسین بهداشت حرفه ای می توانند ارائه کنند تنظیم و منتشر نمائیم. این لیست راهنمایی خواهد بود برای مهندسین و مخصوصاً مهندسین جوان بهداشت حرفه ای


- راهنمایی خواهد بود برای مدیران و کارفرمایان
- راهنمایی خواهد بود برای کسانیکه قصد دارند در این رشته تحصیل نمایند.
- راهنمایی خواهد بود برای محققین و ...


خودم شروع می کنم و از شما هم می خواهم  که در تکمیل آن مشارکت کنید .


۱. اندازه گیری و ارزیابی میزان مواجهه کارگران با صدا و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی OSHA ، NIOSH ، ACGIH و حدود مواجهه شغلی مصوب کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور
۲. آموزش نحوه استفاده و نگهداری صحیح از گوشی به کارگران و مستندسازی آن
۳. نیازسنجی آموزشی و اثربخشی آموزش براساس استاندارد ISO ۱۰۰۱۵
۴. تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران با عوامل زیان آور
۵. تکمیل فرم معاینات سلامت شغلی براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت
۶. نظارت بر انجام خدمات طب کار اعم از دوره ای و قبل ازاستخدام و یا موردی
۷. ارائه مشاوره به کارفرما در خصوص انتخاب مراکز خدمات طب کار
۸. ارائه مشاوره به کارفرما در خصوص انتخاب مراکز خدمات بهداشت حرفه ای
۹. تدوین دستورالعمل ایمنی و بهداشت برای هر یک از مشاغل شرکت
۱۰. آموزش دستورالعمل ایمنی و بهداشت
۱۱. ابلاغ دستورالعمل ایمنی و بهداشت و نظارت بر اجرای آن و اخذ تائیدیه های لازم از مرکز بهداشت و اداره کار
۱۲. تدوین خط مشی ایمنی و بهداشت براساس ضوابط مرکز بهداشت و اداره کار منطبق بر استاندارد ۱۸۰۰۱ موسسه استاندارد ایران
۱۳. شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک به روشهای بین المللی و علمی مورد قبول مرکز بهداشت و اداره کار
۱۴. تدوین روش اجرایی وسایل حفاظت فردی منطبق بر ماده ۹۱ قانون کار و اخذ تائیدیه مرکز بهداشت و اداره کار
۱۵. استقرار روش اجرایی وسایل حفاظت فردی و مستندسازی و گزارش به مرکز بهداشت و اداره کار
۱۶. شناسایی مخاطرات و کانون های ایجاد شرایط اضطراری و تدوین روش اجرایی مدیریت این شرایط
۱۷. تدوین سناریوهای مختلف براساس کاتون های ایجاد شرایط اضطراری
۱۸. برگزاری مانورهای مقابله با شرایط اضطراری و ارائه تحلیل های فنی موردتائید مرکز بهداشت و اداره کار
۱۹. تدوین روش اجرایی سیستم ۵S منطبق بر وضعیت و شرایط شرکت براساس استانداردهای مورد قبول مراجع قانونی
۲۰. استقرار سیستم ۵S و نگهداری و نظارت و ارائه گزارش های دوره ای از وضعیت سیستم به مدیریت
۲۱. ارائه راه حل های کنترل عوامل ارگونومیک
۲۲. ارائه راه حل های کنترل عوامل صدای محیط کار
۲۳. ارائه راه حل های کنترل عوامل ارتعاش محیط کار
۲۴. ارائه راه حل های کنترل عوامل استرس های گرمایی
۲۵. ارائه راه حل های کنترل عوامل اشعه های یونیزان
۲۶. ارائه راه حل های کنترل عوامل اشعه های غیریونیزان
۲۷. ارائه راه حل های کنترل عوامل روشنایی محیط کار
۲۸. ارائه راه حل های کنترل عوامل گاز و بخار 
۲۹. ارائه راه حل های کنترلی انتشار گرد و غبار در محیط کار
۳۰. ارائه راه حل های کنترلی انتشار دمه های فلزی در محیط کار
۳۱. ارائه راه حل های کنترلی انتشار تماس های پوستی با مواد شیمیایی
۳۲. طراحی و اجرای سیستم های هشدار دهنده انتشار عوامل شیمیایی در محیط کار
۳۳. طراحی و نصب علائم راهنما و هشداردهنده براساس آئین نامه وزارت کار
۳۴. طراحی و نصب پوسترهای آموزشی براساس آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مورد تائید اداره کار و مرکز بهداشت
۳۵. استانداردسازی انبارهای مواد شیمیایی براساس آئین نامه های کشوری
۳۶. استانداردسازی حمل و نقل و جابجایی مواد شیمیایی براساس آئین نامه های کشوری و بین المللی
۳۷. ارائه خدمات ممیزی های دوره ای انبارهای مواد شیمیایی جهت ارائه به مراجع قانونی
۳۸. ارائه خدمات ممیزی های دوره ای حمل و نقل و جابجایی مواد شیمیایی جهت ارائه به مراجع قانونی
۳۹. تهیه گزارش های فنی در پاسخ به مکاتبات مرکز بهداشت و اداره کار
۴۰. مدیریت و بهینه سازی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
۴۱. ارائه خدمات ممیزی داخلی براساس استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱ – OHSAS ۱۸۰۰۱
۴۲. ارائه خدمات ممیزی در خصوص شناسایی کانون های خطری که بازرسان کار و بازرسان بهداشت حرفه ای می توانند براساس ماده ۱۰۵ از فعالیت آن قسمت جلوگیری کنند.
۴۳. طراحی و نظارت بر اجرای تسهیلات بهداشتی اعم از توالت، دستشویی، حمام، رختکن، غذاخوری، آشپزخانه، آبسردکن و ... براساس آئین نامه وزارت بهداشت
۴۴. طراحی و اجرای تاسیسات کارگاهی اعم از تهویه، روشنایی، دیوار، سقف وکف کارگاهها براساس آئین نامه وزارت بهداشت
۴۵. طراحی اقدامات لازم برای افزایش درصد استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران به بالای ۹۵ درصد و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به اداره کار و مرکز بهداشت
۴۶. اندازه گیری شاخص های استرس روانی در محیط کار
۴۷. افزایش رضایتمندی کارگران از مشاغل
۴۸. تربیت بهگر براساس استانداردها و آئین نامه های مرکز بهداشت و تاسیس و راه اندازی ایستگاه امداد در کارخانجات دارای ۲۰ تا ۴۹ نفر شاغل
۴۹. تربیت بهداشتیار کار براساس آئین نامه مورد تایید اداره کار، مرکز بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی و تأسیس و راه اندازی خانه بهداشت کارگری در شرکت های دارای ۵۰ تا ۴۹۹ نفر شاغل
۵۰. طراحی نرمش ها و حرکات کششی متناسب با مخاطرات ارگونومیکی هر شغل
۵۱. ارزیابی شرایط ارگونومیکی وطراحی ایستگاه های کاری براساس اصول ارگومیک
۵۲. افزایش بهروری با اجرای برنامه های ارگونومیکی در محیط کار
۵۳. طراحی صندلی های مناسب برای مشاغل نشسته یا ایستاده
۵۴. ارائه گزارش های تحلیلی از وضعیت سلامت شغلی کارگران با توجه به مقاطع مختلف زمانی (کوتاه مدت و بلند مدت)
۵۵. اخذ مشاوره های طبی برای شاغلینی که در معاینات دوره ای عوارضی برای آنها ثبت شد است.
۵۶. مدیریت انتخاب کارگران مناسب از نظر بهداشت حرفه ای با توجه به شغل
۵۷. ارائه مشاوره های قانونی در پرونده های قضایی مرتبط با شکایتهای کارگران در رابطه با بهداشت محیط کار و بیماریهای ناشی از کار
۵۸. آموزش آشنایی کارگران با الزامات قانونی شاغلین
۵۹. آموزش آشنایی کارفرمایان با الزامات قانونی کارفرمایان
۶۰. آموزش نحوه صحیح حمل دستی بار
۶۱.  آموزش ارگونومی در مشاغل اداری
۶۲. آموزش آشنایی با قوانین بهداشت حرفه ای برای مسئولین بهداشت حرفه ای شرکتها
۶۳. آموزش آشنایی بازرسان بهداشت حرفه ای با ضوابط و قوانین بهداشت حرفه ای

شما هم همت کنید ومواردی را که به نظرتان می رسد برای ما ارسال نمایید تا در ویژه نامه شماره 4 بهداشت حرفه ای چاپ شود.

برگرفته از سایت:

oh.muq.ac.ir

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...