۰۷
اردیبهشت
روز جهانی بهداشت حرفه ای 8 اردیبهشت

روز جهانی بهداشت حرفه ای 8 اردیبهشت

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » آشنایی با بهداشت حرفه ای

  نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، بهداشت حرفه‌ای را چنین تعریف نموده است : تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار...۲۵
دی
پاسخ به سؤال کارفرما

پاسخ به سؤال کارفرما

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » آشنایی با بهداشت حرفه ای

لیست خدمات قابل ارائه مهندسین بهداشت حرفه ای یکی از مدیران برای من این ایمیل را فرستاده است : مدیریت کارخانه ای در شهرک ...... هستم با توجه به اینکه شرح وظایف بهداشت حرفه ای نامشخص است و هیچ کارایی در کارخانه ندارد؟ خواهشمندم مشخص نمایید به چه دلیل این...۰۳
مرداد
بهداشت حرفه ای و شناخت فعالیت های خدماتی فنی و مهندسی آن

بهداشت حرفه ای و شناخت فعالیت های خدماتی فنی و مهندسی آن

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » آشنایی با بهداشت حرفه ای

  بعد از انقلاب صنعتی رشد فزاینده و روز افزون تکنولوژی تولید و ساخت در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز مشکلات عدیده ناشی از این تغییرات، ضرورت ایجاد واحد مستقلی که بتواند میزان خطرات و صدمات شغلی را به حداقل برساند، بیش از پیش احساس گردید و رشته جدیدی به ن...