۲۵
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 9

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 9

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

من مدیر عامل یک شرکت تأمین کننده نیروی انسانی هستم که کارگران طرف قرارداد خود را در واحد ها مختلف به کار می گمارم درصورت بروز حادثه برای آنها به علت نقص فنی و یا حفاظتی دستگاه متعلق به شرکتی که من کارگر خود را در آنجا به کار گمارده ام آیا به نظر جنابعا...۲۱
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 8

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 8

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

سلام . شغل من پیمانکاری درپروژه های ساختمانی می باشد که معمولا ًکار را از پیمانکار اصلی به پیمان می گیرم و در قراردادی که با پیمانکار اصلی می بندم در یکی از بندها می نویسم که درصورت بروز حادثه مسؤلیت آن متوجه پیمانکار اصلی می باشد آیا درصورت بروز حادثه...۱۸
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 7

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 7

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

گر کارگری در کارگاه در ماه حرام دچار حادثه شود به طور مثال انگشت وی قطع شود دیه او چقدر افزایش می یاب...۱۴
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

من کارفرمای یک کارگاه کوچکی هستم که یکی از کارگران شرکت در اولین ساعات اولین روز کاریش به علت افتادن جسم سنگین بر روی پایش دچار حادثه شده است ، همان اول صبح، من یکی از کارگران را فرستاده بودم که برای او کفش ایمنی بخرد ولی متأسفانه ده دقیقه قبل از آنکه ...۱۳
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

کارشناس HSE شرکتی هستم که پیمانکار اصلی بوده و بخش های مختلفی از کار رو به پیمانکاران مختلف به صورت پیمانی داده است. در قرارداد پیمانکار ایجاد مکان غذاخوری و استراحت دیده شده و ما هم به کرات در جلسات و هم به صورت مکتوب متذکر شدیم که به فوریت نسبت به ای...۱۱
اردیبهشت
نحوه بررسی حادثه بازرسان اداره کار

نحوه بررسی حادثه بازرسان اداره کار

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

در بازرسی های کارشناسان اداره کار، چقدر به دلایل مطرح شده در فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی که توسط ایمنی شرکت تکمیل میشود؛ توجه شده و ایا اساسا ملاک عمل قرار میگیرد؟ ...۰۸
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 5

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 5

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

اگر بیمه شده ای علی رغم وجود وسایل حفاظت فردی و آموزش و نظارت به دستور کارفرمای خود که بیشتر برای کار مختصر ولحظه ای اتفاق می افتد به ارتفاع برود و در همین حین حادثه به وقوع بپیوندد مسئول چه کسی است؟ ...۰۷
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 4

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 4

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

کارگری از واحد تعمیرات کارخانه پس از تعمیر دستگاه به محض اینکه از جایش بلند شده سرش به قطعه آهنی از بدنه دستگاه دیگری که در مجاورت دستگاهی بوده که کارگر تعمیر میکرده برخورد نموده که موجب بروز حادثه برای وی از ناحیه سر می گردد آیا تمامی تقصیر متوجه وی م...۰۶
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 3

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 3

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

من یک کارگر هستم که در یک کارگاه پرس کاری کار می کردم ، برای گذاشتن قطعه کار به زیر پرس دارای انبرک بودیم اما من از ان استفاده نکردم و هنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشتم پایم روی پدال رفت و پرس عمل کرد و انگشتانم قطع شده است ایا اینکه از انبرک استفاده...۰۴
اردیبهشت
تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 2

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 2

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

سؤال : در کارگاه پرسکاری ، من برای ایمنی بیشتر پرس های خود را به سیستم فرمان دوشستی مجهز کرده ام اما یکی از کارگران در غیاب من برای راحتی کار خودش یکی از شستی های فرمان پرس را بسته و با یک شستی کار می کرده که در یکی از مراحل کاری هنگام گذاشتن قطعه کار ...