۲۵
دی
پاسخ به سؤال کارفرما

پاسخ به سؤال کارفرما

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » آشنایی با بهداشت حرفه ای

لیست خدمات قابل ارائه مهندسین بهداشت حرفه ای یکی از مدیران برای من این ایمیل را فرستاده است : مدیریت کارخانه ای در شهرک ...... هستم با توجه به اینکه شرح وظایف بهداشت حرفه ای نامشخص است و هیچ کارایی در کارخانه ندارد؟ خواهشمندم مشخص نمایید به چه دلیل این...۰۱
مهر
شرح وظایف کارشناس ایمنی و بهداشت

شرح وظایف کارشناس ایمنی و بهداشت

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » فرصت های شغلی

    شرح وظایف و اختیارات : 1- مطالعه و جمع آوری ،بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه موردنیاز جهت سیاست گزاری و برنامه ریزی و نظارت فنی و اجرای برنامه های سالم سازی محیط کار و انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی شاغلین اعم از اطلاعات پرسنلی، اطلاعات فنی و ت...۰۳
مرداد
بهداشت حرفه ای و شناخت فعالیت های خدماتی فنی و مهندسی آن

بهداشت حرفه ای و شناخت فعالیت های خدماتی فنی و مهندسی آن

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » آشنایی با بهداشت حرفه ای

  بعد از انقلاب صنعتی رشد فزاینده و روز افزون تکنولوژی تولید و ساخت در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز مشکلات عدیده ناشی از این تغییرات، ضرورت ایجاد واحد مستقلی که بتواند میزان خطرات و صدمات شغلی را به حداقل برساند، بیش از پیش احساس گردید و رشته جدیدی به ن...