عامل انسانی در ۸۵ درصد حوادث ناشی از کار نقش دارد

عامل انسانی در ۸۵ درصد حوادث ناشی از کار نقش دارد

1393-02-16

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۵۲ برنامه عملیاتی در ۹راهبرد برای پیشگیری از حوادث ناشی از کاروصیانت ازنیروی انسانی ومنابع مادی درحوزه بازرسی کار وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی تدوین گردیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصابتی در دومین همایش آموزشی توسعه، ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی کار که در بندرعباس برگزار شد گفت: باتوجه به برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر کاهش حوادث ناشی از کار، بازرسی مستمر و استانداردسازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، ۹ برنامه راهبردی در ۵۲ برنامه عملیاتی جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کارو صیانت از منابع مادی و انسانی در حوزه بازرسی کار تدوین شده است.

اصابتی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی و توجه به آموزش در کار تاکید و اضافه کرد: پیشگیری از حوادث در قانون دیده شده و بر رعایت قوانین کار در محیط‌های کاری توسط کارگر و کارفرما نیز تاکید شده است.

وی، فراهم کردن شرایط ایمنی، آموزش و نظارت را سه رکن اصلی عنوان کرد که باید در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی رعایت شود و رعایت این سه رکن بمنزله کاهش حوادث ناشی از کار می‌باشد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: ۱۳ هزار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با مشارکت کارگران و کارفرمایان به موجب ماده ۹۳ قانون کار درسراسرکشور جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار فعالیت می‌کنند.

اصابتی با بیان اینکه عامل انسانی بیش از ۸۵ درصد عوامل حوادث ناشی از کار را شامل می‌شود، اظهار داشت: ۵۲ درصد حوادث نیز ناشی از عدم نظرت در محیط کار است که مسوولان ایمنی و کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت ایمنی کار در کاهش این حوادث نقش تاثیرگذاری دارند.

وی، با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان و حدود ۴۸ درصد است، گفت: این آمار در استان هرمزگان بالا و ۷۸ درصد است که در بررسی این مسایل، ۹۵ درصد به دلیل نبود آموزش‌های لازم رخ داده است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر آموزش مستمر و توجه به نکات ایمنی در محیط کار برای ارتقای تولید در کشور تاکید کرد و گفت: در جهت ایمن سازی محیطهای کاری به ازای یک واحد هزینه در آموزشهای ایمنی ۴۸/۴ واحد منابع و به ازای یک واحد هزینه در خصوص تامین تجهیزات حفاظت فردی ۳۷/۳ بازگشت سرمایه را در پی خواهد داشت.

اصابتی خواستار همکاری و تلاش سایر دستگاه‌های مسوول به منظور کاهش آمار بروز حوادث ناشی از کار شد و گفت: در کنار بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه در این رابطه می‌توانند ایفای نقش کنند.

وی، گسترش کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای مشمول را از اهداف این وزارتخانه برشمرد و گفت: این کمیته‌ها نقش پررنگی در ارتقای ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار و پیشگیری از حوادث ناشی از کار دارند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...