ایمن آوران پاسارگاد

ایمن آوران پاسارگاد

 

ارائه دهنده خدمات فنی مهندسی و بازرگانی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

ممیزی سنجش و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی و محیط کار

مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی

برگزاری دوره های اموزشی HSE

آدرس نمایشگاه و دفتر مرکزی: کرج / گلشهر / مجتمع اداری گلشهر / طبقه اول اداری

تلفن: 1 - 3250420 - 0261

فکس: 3529478 - 0261

2 نظر

  1. KierraKierra:

    Love, love, love! You vintage Christmas diva, you! Yo;3u&9#re sharing these loves on my linky party, right? At the rate its going, you might be the only one! LOL!

  2. DeonDeon:

    I actually found this more ennritaenitg than James Joyce.