روش HEIST , ابزار شناسایی خطای انسانی

روش HEIST ,  ابزار شناسایی خطای انسانی

 

این روش توسط "کروان"(مورد استفاده قرار گرفت و می‌توان شکل کاملی از روش هایی دانست که خطای انسانی را از نقطه نظر علل وعوامل به وجود آورنده مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این تکنیک با طرح سوالاتی راهنما در چهار چوب مراحل تصمیم گیری و عوامل موثر بر عملکرد کاربر، نوع خطا د رمورد هر سوال مشخص می‌شود.

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.

1 نظر

  1. LavigneLavigne:

    Surinpsirg to think of something like that