معرفی مدل های ارزیابی ریسک

معرفی مدل های ارزیابی ریسک

 

روش Nigel Bauer

روش فرانک و مورگان (Frank& Morgan)

ارزیابی مقدماتی خطر به روش Analysis Preliminary Hazard  PHA))

روش HAZOP

چه میشود اگر(WHAT IF METOD)

ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA)Sub System Hazard Analysis

ارزیابی ریسک به روشSHA System Hazard Analysis

ارزیابی ریسک به روش O&SHA

ارزیابی درخت خطا FTA

ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA

روش شناسایی کانون خطرات FMEA

غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT

روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA

روش William Fine

روش M.Toak

روش Robert N.Anderson

روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard

.

.

با تشکر از آقای حامد امینی برای ارسال این فایل.

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...