الزامات سیستمهای مدیریت ایمنی OHSAS18001:2007

الزامات سیستمهای مدیریت ایمنی OHSAS18001:2007

 

استاندارد سری ارزیابی های ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS) همراه با OHSAS18002، راهنماهایی برای اجرای OHSAS18001، در پاسخ به نیاز سازمانها به یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که با آن بتوانند سیستم های مدیریت خود را مورد ارزیابی قرار دهند تدوین شده است.

OHSAS18001 به صورت سازگار با استانداردهای ISO9001:2000 (کیفیت) وISO14001:2004 (زیست محیطی) تدوین شده است تا ادغام سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی برای سازمان ها تسهیل گردد.

این استاندارد OHSAS در صورت لزوم بازنگری شده و بهبود خواهد یافت. بازنگری ها در صورت انتشار نسخه های جدید ISO9001یا  ISO14001و به منظور حصول اطمینان از سازگاری با این استاندارد ها انجام خواهد شد....

 

 

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...