سم شناسی

سم شناسی

 

سم (Toxic) : ویژگی آن ایجاد یک اثر ناخواسته یا نامطلوب بر سلامتی است.

سمیت(Toxicity) : هر اثرسمی که توسط عامل فیزیکی یا شیمیایی بتواند در بدن موجود زنده ایجاد شود

سم شناسی(Toxicology) : علمی است که مرتبط با اثرات نامطلوب (سمیت وارده ) توسط عوامل شیمیایی یا فیزیکی در  شرایط خاص تماس در موجودات زنده می باشد. سم شناسی علمی است که تلاش آن شناسایی کمی و کیفی مخاطرات(سمیت وارده بر بدن ) ناشی از یک ماده در شرایط خاصی از تماس می باشد.

سم شناسی علمی ا ست که بطو تجربی وقوع ، ماهیت ، انتشار ، مکانیسم و عوامل ریسک رابرای ایجاد اثرات نامطلوب موادسمی مورد بررسی قرار می دهد.....

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...