آشنایی با دستورالعمل ارزیابی خطر

آشنایی با دستورالعمل ارزیابی خطر

 

با اطمینان ازشناخت عوامل خطرساز برای پرسنل پروژه ، مشتریان ، بازدید کنندگانو پیمانکاران واعمالملاحظات ایمنی ما را درتصمیم گیری های بهتر یاری میرساند.
این دستورالعمل مطابق
HSE PLAN پروژه و همچنین دستورالعملهای ممیزی ، محیطزیست و گزارش حوادث و اعمال ناایمن تهیه گردیده است.....

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...