شهرداری برای کارگران فضای باز تجهیزات تنفسی وارد کند

شهرداری برای کارگران فضای باز تجهیزات تنفسی وارد کند

1392-10-09

کارگران شرکت واحد به دلیل ماهیت خدماتی شغلشان باید همیشه در محل کار خود حضور داشته باشند و به همین دلیل فعالیت این گروه از کارگران حتی در روزهای که هوا به شدت آلوده است نیز ادامه دارد.

یک فعال صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران معتقد است آلودگی هوا سلامت کارگرانی که در فضای باز کار می‌کنند را به شدت در معرض تهدید قرار داده است.

«سعید ترابیان» به ایلنا گفت: کارگران شرکت واحد به دلیل ماهیت خدماتی شغل‌شان باید همیشه در محل کار خود حضور داشته باشند و به همین دلیل فعالیت این گروه از کارگران حتی در روزهای هشدار و بحرانی آلودگی هوا که عموم مردم تعطیل هستند، ادامه دارد.

این فعال کارگری تأکید کرد: در شرایطی که آلودگی هوا از کنترل خارج شده است، حداقل وظیفه شهرداری به عنوان کارفرما استفاده از تحقیقات روز جهانی در کشورهای آلوده و واردات آخرین فناوری و تجهیزاتی همچون فیلترها و ماسک‌هایی است که به طور خاص برای شاغلین فضای باز در کشورهای آلوده طراحی شده اند. 

این فعال صنفی بابیان اینکه حتی اقدامات باز دارنده‌ای همچون استفاده از ماسک‌های تنفسی و یا برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد نمی‌تواند در دراز مدت عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده را جبران کند، گفت: چنانچه مسوئلان فکری به حال بهبود هوای کشور نکنند، در آینده بخش قابل توجهی از این کارگران باید دوران بازنشستگی‌شان را در مراکز درمانی سپری کنند.

ترابیان با اشاره به اینکه درحال حاضر هیچ قانونی برای تغییر شرایط کار کارگران در روزهای آلوده وجود ندارد، افزود: هرچند بازبینی قوانین در کاهش ساعات کار و تغییر شرایط کار به سلامتی کسانی که در معرض مستقیم عوامل آلاینده هوا قرار دارند، «مختصر کمکی» می‌کند اما مادامی که فکری برای بهبود وضعیت هوای پایتخت نشود این اقدامات تاثیری نخواهد نداشت.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...