صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 

جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت ................................................................................. با
حضور اعضاء کمیته در ساعت .................. روز .......................... مورخه ........................ در این شرکت
تشکیل و جهت بررسی موارد حفاظتی و بهداشتی، اعضاء مستقیماً از قسمتهای مختلف کارگاه
بازدید نموده و نواقص زیر مشهود گردید:
-1
-2

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...