آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها


الف) مقررات عمومی :

1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.  

2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.  

3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود. 

4- انبارها بایددرنقاطی طراحی شوندکه وسیله نقلیه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.  

5- طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نورخورشید- باران و.... )قرار نگیرد.

6- ساختمان انبار بایدازمصالحی ساخته شودکه دربرابرزلزله وحریق مقاوم باشد.  

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...