فرم بازدید کارگاههای چند واحدی

فرم بازدید کارگاههای چند واحدی

 

نام کارگاه........................... نام کارفرما.................. نوع مالکیت خصوصی دولتی سایر     مجوز فعالیت: دارد  ندارد 

صادره از ..................تاریخ راه اندازی     /    /   13

آدرس:.............................................................................................................. تلفن ......................... نمابر.................... نوع کارگاه:  دائمی   فصلی      

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...