تکالیف کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در بیمارستان ها

تکالیف کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در بیمارستان ها

 

تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت
جلسات، پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت
جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه

تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتزی
وخط مشی بیمارستان...

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...