چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها

چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها

 

آیا برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای کارخانه طبق ضوابط تعیین شده تهیه گردیده است؟

بهداشت حرفه ای کارخانه|کارگاه|در تهیه مقاله-پمفلت-پوستر و .. فعالیت داشته است؟

آیا پرونده بهداشنی جهت شاغلین تشکیل شده است؟

...

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...