تشریح معیارهای EFQM:

تشریح معیارهای EFQM:
 
۱- معیار رهبری:

سازمان های متعالی رهبرانی دارند که آینده را ترسیم نموده و آن را می سازند. نقش الگو را در ارزش ها و اصول اخلاقی ایفا نموده و همواره الهام بخش حس اعتماد می باشند. آن ها منعطف بوده و سازمان را قادر می سازند تا در جهت حصول اطمینان از موفقیت مداوم پیش بینی لازم را نموده و عکس العمل به موقع از خود نشان دهد.
 
۲- معیار استراتژی:

سازمان های متعالی مأموریت و چشم انداز خود را از طریق ایجاد استراتژی متمرکز بر ذینفعان اجرا می کنند. خط مشی ها, برنامه ها, اهداف و فرایندها به منظور تحقق استراتژی تدوین و جاری می شوند.
 
۳- معیار کارکنان:

سازمان های متعالی کارکنان خود را ارج می نهند و فرهنگی را ایجاد می کنند که تحقق منافع متقابل اهداف فردی و سازمانی را میسر سازد. آن ها قابلیت های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می نمایند. این سازمان ها به گونه ای از کارکنان خود مراقبت کرده, با آن ها ارتباط برقرار نموده و مورد تشویق و تقدیر قرار می دهند که انگیزه و تعهد لازم در کارکنان ایجاد شده و آن ها را قادر می سازد تا از مهارت و دانش خود در جهت منافع سازمان استفاده کنند.
 
۴- شراکت ها و منابع:

سازمان های متعالی شراکت های بیرونی, تأمین کنندگان و منابع داخلی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط مشی ها و اجرای اثر بخش فرایندهای خود, برنامه ریزی و مدیریت می کنند. این سازمان ها از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی خود اطمینان حاصل می کنند.
 
۵- فرایندها, محصولات و خدمات:

سازمان های متعالی فرایندها, محصولات و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی و مدیریت نموده و بهبود می بخشند.

1 نظر

  1. LissaLissa:

    I can't hear anyhitng over the sound of how awesome this article is.