دوربین تشخیص حرارتی در یافتن کانون حریق و یا قربانیان

دوربین تشخیص حرارتی در یافتن کانون حریق و یا قربانیان

دود ، تاریکی ، حرارت و استرس
اینها می تواند مانع شما در یافتن کانون حریق و یا قربانیان در محل های حریق در فضای بسته باشد.
اینجا حتما دوربین تشخیص حرارتی thermal imaging camera میتواند کمک حال مناسبی باشد.
همه اشیاء دارای دما و امواج تابشی اشعه مادون قرمز هستند. اشیاء داغ انرژی بیشتری نسبت به اشیاء سرد منتشر می کنند. یک ابزار که بتواند از گرما ی اشیاء ، تصویر ساخته و به ما نشان بدهد شاید در نگاه اول معجزه به نظر برسد.
ابزاری که که تصویر هر شیء دارای حرارت , و تحرکات آن را بر روی مانیتور به ما نشان بدهد.

به این معنی که شما در تاریکی مطلق می توانید با این ابزار فردی را که در گوشه ای از محیط بسته محبوس شده است را ببینید و به کمکش بشتابید.
بر روی صفحه نمایش تصویرساز گرمایی، اشیاء گرمتر با رنگ سفید ، اشیاء خنک تر سیاه و سفید و اشیاء مابین این درجه حرارت ها در سایه های خاکستری نمایش داده شود. از آنجا که دود نمی تواند اشعه مادون قرمز را مسدود کند ، این اشعه به دوربین رسیده ، تصویر سازی نموده و در نتیجه آتش نشان حامل دوربین میتواند قادر به پیدا کردن سریع تر قربانیان ،شناسایی سریع کانون حریق و همچنین مشاهده مسیر گسترش آن باشد.
در تصویر زیر آنچه را که تصویر ساز گرمایی از دست شما نشان خواهد داد می بینید

 

دوربین تشخیص حرارتی thermal imaging camera

1 نظر

  1. DebraDebra:

    I came, I read this article, I corueenqd.