احیای قلبی ریوی

احیای قلبی ریوی
احیای قلبی ریوی یک مانور حیات بخش است که به کمک آن تنفس و گردش خون فرد مصدوم حفظ می شود تا از نرسیدن موادغذایی و اکسیژن به مغز او و مرگ مغزی در فرد جلوگیری شود.این مانور حیاتی می تواند بدون احتیاج به هیچ وسیله اضافی نیز انجام گیرد و انجام صحیح و به موقع آن جان انسانهای زیادی را از مرگ حتمی نجات بخشد
 
به 4تا6 دقیقه پس از بروز حادثه "زمان طلائی " می گویند.
همیشه به خاطر داشته باشید زمان یکی فاکتورهای بسیار مهم ما در عملیات های نجات در حوادث است

 

 
مدیریت صحنه آسیب به روش STOP:
S : STOP ایست
T : THINK فکر کنید
O : OBSERVE مشاهده کنید
P : PLANNING برنامه ریزی کنید
اولین اقدام در مدیریت صحنه حادثه ، همان توقف چند لحظه ای عملیات است
سپس درباره شرائط بوجود آمده و پیش رو و ابعاد آن و خسارات و خطرات موجود و ... فکر کنید!
*** نحوه کاهش آسیب و عملیات را بررسی کنید و موارد خطر آفرین را دریابید!
برای انجام عملیات و اقدامات ، برنامه ریزی کنید و وسائل و تجهیزات مورد نیاز را مشخص کنید!
 
با توجه به مطالب بیان شده ما در ارزیابی اولیه مصدومین باید به روش ABCH عمل کنیم!

A : Air way ایجاد راه هوایی باز
B: Breathing برقراری تنفس
C: Circulation جریان خون مناسب
H: Hemorrhage کنترل خونریزی
 
طبقه بندی ضربان نبض در بالغین/ در دقیقه
مساوی یا کمتر از 60 : غیر طبیعی(آرام و یا پایین تر از طبیعی)
60-80 : طبیعی (مردان و زنان بالغ)
80-100: طبیعی ولی کمی افزایش یافته
100-120: غیر طبیعی تند
120-140: غیر طبیعی سریع
140 مساوی یا بیشتر: غیر طبیعی (فوقلاده سریع و غیرقابل شمارش)
حدود طبیعی فشار خون
90-140 میلی متر جیوه (سیستولیک)
60-90 میلی متر جیوه (دیاستولیک)
4:56:01 PM
حدود طبیعی تنفس در دقیقه
بزرگسالان(بالای 12سال): 12 تا 20
در هنگام اندازه گیری و سنجش تنفسی فرد به صدای تنفس فرد هم حتما باید توجه شود!
خس خس کردن و یا با صدا نفس کشیدن> راه هوایی محدود شده است

صدای بلند فریاد مانند> راه هوایی محدود شده است

صدای غلغل مانند > مایع در راه هوایی وجود دارد
 
درجه حرارت طبیعی بدن؛ بین 37.7 تا 36.6 درجه سانتی گراد می باشد.
"حدود طبیعی درجه حرارت بدن"
42.2 : معمولا کشنده
40.6 تا 41.7: وضعیت بحرانی
38.9 تا 40 : تب بالا
37.2 تا 38.3 : تب متوسط
37 : طبیعی (درجه حرارت دهانی*
35 تا 36.7 : درجه پایین تر از طبیعی

1 نظر

  1. HoneyHoney:

    “pa habernos matao” es una frase esa castallna, un lugar comun. Algo asi como “que co&.#ss8221;aAlex, tu problema es que has ido a 8 conciertos de Sabina. Te has perdido al mejor Sabina, te lo aseguro. Y eso tu tambien te lo tendras que imaginar ya. Yo en la ultima gira de sabina de los 4 de invierno que vi, y los 6 de verano (electricos, decia el, aunque era casi lo mismo), tambien me lo pase de puta madre. Pero con lo que veia y escuchaba en el escenario.