تعویض کلاه های ایمنی

تعویض کلاه های ایمنی

- هر کلاه ایمنی در صورت استفاده در شرایط نرمال می بایست بطور منظم هر 3 سال یکبار تعویض شود.
- در صورتیکه کلاه ایمنی در شرایط آب و هوایی و یا محیطی نامطلوب استفاده شود می‎بایست هر 1 سال یکبار تعویض شود.
- در صورتیکه علائم پوسیدگی، ترک خوردگی ، شکستگی و... مشاهده شود می بایست تعویض شود.
- در صورتیکه مدت 5 سال از تاریخ تولید درج شده بر روی کلاه گذشته باشد می بایست تعویض شود .(درصورت نگهداری در انبار)

- در صورت اصابت یک شئ سنگین حتی اگر علائم فوق در آن مشاهده نشود می بایست تعویض شود.
- در صورتیکه زیر نور مستقیم آفتاب استفاده شود می بایست هر 1 سال یکبار تعویض شود.
- در صورتیکه در محیط کار، رنگ، مواد شیمیایی و یا شوینده بر روی کلاه ریخته شود می بایست هر 1 سال یکبار تعویض شود.

در پایان لازم است کلاه های ایمنی بصورت دوره ای بازرسی شده و کلیه قسمت های داخلی و خارجی آن دقیقا بررسی شود. پیشنهاد می شود که این بررسی را به افراد آموزش داده تا هر چند وقت یکبار کلاه خود را بازنگری نمایند. وجود هرگونه علائم خرابی می تواند جدی و خطرناک بوده و تعویض آنها بسیار ضروریست.

1 نظر

  1. TessicaTessica:

    If emails are being caught up by spam fitlres, it might be a good idea to alert users of what email address these notices are coming from so they can add it to their address book and avoid it heading to spam filters.