بازرسی چشمی خارجی سیلندر های تحت فشار

بازرسی چشمی خارجی سیلندر های تحت فشار

در ابتدا باید سیلندر را در رابطه با موارد زیر مورد بازرسی قرار داد :

صدمات آتش
سوختگی به سبب تماس الکترود جوشکاری یا گاز جوشکاری و ….

تغییرات یا اضافات غیر مجاز
سیلندری که دارای روکش پلاستیک ، رنگ پوسته شده ، مواد حاصل از خوردگی ، قیر ، روغن یا اشیای
خارجی مانند برچسب باشد ، باید با یک روش مناسب تمیز گردد.
باید اطمینان حاصل گردد که نشانه گذاری روی شانه سیلندر کاملا“ مطابق با این استاندارد ملی است .
در مرحله بعد سیلندر باید در رابطه با موارد زیر بازرسی شود :
تو رفتگی ها ، بریدگی ها ، بر آمدگی ها ، ترکها یا لایه لایه شدن ها

خوردگی بخصوص در پایه سیلندر و …
خرابی های دیگر مانند حک علائم غیر مجاز روی سیلندر

1 نظر

  1. KourtneyKourtney:

    I am the gift card Grand Master, it is caspiiltom's greatest gift to the man who hates shopping. I pass them out like candy on birthdays and christmas. I'll have to be more aware of these stores closing shop though.