نامه کارشناسان بهداشت خطاب به وزیر بهداشت

نامه کارشناسان بهداشت خطاب به وزیر بهداشت

نامه کارشناسان بهداشت
خطاب به وزیر در صفحه اول خبگزاری دانشجو با آدرس
و با تیتر چرا به تاسیس نظام بهداشت لبیک نمی گویید،،منتشر شد.
دوستان ضمن اطلاع به گروهها،، ازکارشناسان کل کشور دعوت کنید که به صفحه
فوق مراجعه و این مطلب را پربازدید کننده ترین مطلب خبگزاری نمایند.

http://snn.ir/detail/News/434546/148

نامه کارشناسان بهداشت خطاب به وزیر در صفحه اول خبگزاری دانشجو با آدرس و با تیتر چرا به تاسیس نظام بهداشت لبیک نمی گویید،،منتشر شد. دوستان ضمن اطلاع به گروهها،، ازکارشناسان کل کشور دعوت کنید که به صفحه فوق مراجعه و این مطلب را پربازدید کننده ترین مطلب خبگزاری نمایند. [لینک]
شبکه علمی مهندسین بهداشت حرفه ای و ایمنی: http://safe-book.ir/dashboard
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...