نکات ایمنی در خصوص تابلوهای برق

نکات ایمنی در خصوص تابلوهای برق

 

تابلو در هر ابعادی خواه ایستاده،دیواری،فشار ضعیف و فشار متوسط باید دارای علامت خطر برق گرفتی بر روی درب تابلو باشد.
تابلو با هر ابعاد و سایز و قدرتی باید دارای چراغ های سیگنال جهت متوجه شدن اپراتور از برق دار بودن تابلو باشد،داشتن سایر چراغ ها در صورت لزوم و با توجه به طراحی مهندس برق بدون اشکال هست ولی داشتن چراغ های سیگنال ذکر شده اجباریست.ترتیب چراغ ها به ترتیب از چپ به راست:قرمز،زرد و سبز (یا آبی)بایستی باشد.دقت گردد خود لامپ ها از نوع led باشد.

کلیه اتصالات و سیم های داخل تابلو باید بخوبی زیر پیچ ترمینال مربوطه قرار گرفته شده باشد و از لحاظ استحکام وقتی سیم را با دست بکشیم نباید سیم از زیر ترمینال خارج گردد.کلیه سیم ها داخل تابلو باید توسط سر سیم داخل ترمینال مربوطه قرار داده شده باشند و نبایستی سیم بدون سرسیم زیر ترمینال بسته شود.
پوشش کلیه نقاط تابلو باید بطورت کامل بسته شده باشد و در صورت ورود کابل به داخل تابلو بایستی توسط گردبر محل مورد نظر بریده و با گلند سایز مناسب کابل داخل تابلو وارد شود.هماهنطور که در عکس مشخص است برای تابلوهای ایستاده باید دستکی جهت مهار سنگینی کابل تعبیه گردد تا از احتمال قطع و اتصال کوتاه و برخورد فازها با هم در اثر جدا شدن کابل از ترمینال مربوطه جلوگیری گردد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...