در سال 93 نزدیک به 19 هزار کارگر دچار حادثه کار شدند

در سال 93 نزدیک به 19 هزار کارگر دچار حادثه کار شدند

 

به گزارش ایلنا بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از 18هزار و916 بیمه شده حادثه دیده، 97درصد مردان، دچار حادثه شدند و در مقابل سهم زنان 3درصد بوده در حالی که نسبت بیمه شدگان زن به مرد 23درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع حادثه دیدگان، 17هزار و551 نفر معادل 92درصد از آنها بهبودی کامل یافته اند، 458 نفر از کارافتاده شدند و786نفر غرامت نقص عضو دریافت کرده اند و 121 نفر نیز فوت کردند.

بی احتیاطی با تعداد 12 هزار و 930 مورد معادل 64درصد عمده ترین علت در ایجاد حادثه ناشی از کار بیمه شدگان بوده است.

از مجموع 18هزار و916 بیمه شده ای که در سال گذشته، حادثه دیده اند استان های اصفهان با یک هزار و731 مورد و شهرستان های تهران با یک هزار و515مورد بیشترین میزان حادثه را به خود اختصاص داده اند و در این خصوص کمترین آنها مربوط به استان های خراسان شمالی و سیستان بلوچستان به ترتیب با 75 و 83نفر بوده است.

همچنین در سال گذشته، 18هزار و916 بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که آمار حوادث ناشی از کار در سال 1393، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3 درصد کاهش را نشان می دهد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...