کارگاه پرتوها ماوراء بنفش و مادون قرمز

کارگاه پرتوها ماوراء بنفش و مادون قرمز

 

پرتوهایی که قادر به یونسازی در ماده نیستند . این پرتوها شامل پرتوهای الکترومغناطیسی که انرژی یک  فوتون آنها برای یونسازی کافی نیست و پرتوهای مکانیکی صوتی و فراصوتی است.
عمدتا پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج بیشتر از 100 نانومتر پرتوهای غیر یونساز گفته می شود.
معمولا برای پرتوهای نوری ، طول موج و برای میدان های الکترومغناطیسی ، فرکانس ذکر می شود...

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...