شیوه های ارزیابی پوسچر

شیوه های ارزیابی پوسچر

با تشکر از مهندس تیرداد tirdad@

شیوه توصیف کلی کاربرد
پوسچر گرام ( 1974) پوسچر بدن بر روی کارتی به صورت داده های عددی ثبت می شود. ارزیابی پوسچر کل بدن در فعالیت های استاتیک
OWAS (1977) پویت وسچر اندام های مختلف و اعمال نیرو به صورت عددی ثبت می شود. سطح اول اقدام های اصلاحی مشخص می شود. ارزیابی پوسچر کل بدن در فعالیت های دینامیک

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...