بهترین راه به دست آوردن نیاز های آموزشی کارکنان

بهترین راه به دست آوردن نیاز های آموزشی کارکنان

 

شما میتوانید این سوالات را مطرح کنید و بپرسید:

آیا احساس خطر میکنید؟

آیا شغل شما شامل فعالیت های خطرناکی می شود؟

آی تا به حال خطری از کنار گوشتان گذشته است؟

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...