آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهان

آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهان

با تشکر از مهندس تیرداد [email protected]

بر اساس گزارش سازمان بین¬المللی کار (ILO )
98 % حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است. آمار حوادث ناشی از کار طی 20 سال گذشته در کشورهای ژاپن و سوئد 20 % و در فنلاند 62 % کاهش را نشان می¬دهد که این آمار بسیار قابل توجه است که عامل عمده این کاهش تغییر شرایط محیط کار از وضعیت ناایمن به ایمن بوده است.
یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری بروز حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی می باشد که هر ساله تعداد بیشماری از انسان ها را در واحدهای صنعتی، تولیدی، دچار مصائب و رنج های فراوانی می سازد که موضوع حوادث و بیماری های ناشی از کار در کنگره از جمله مباحث مطرح بوده که در این خصوص مقالات متعددی ارائه گردیده است که نکات مهم و کلیدی آن به شرح ذیل می باشد .
1-‌ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث ناشی از کارو بیماری های شغلی به صورت وسیعی مورد تحقیق قرار گرفته و در سال های اخیر به صورت مکتوب جمع آوری شده است که این امر به روشنی ثابت می نماید که بار اقتصادی ناشی از چنین حوادث و بیماری ها، بر روی افراد ،شرکت ها ، خانواده و حتی بر جامعه به طور کلی چشمگیر می باشد .
2_ حوادث جدی مربوط به بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار، طبق برآورد سازمان بین المللی کار بالغ بر 34/2 میلیون نفر در سال می باشد و همچنین هزینه ای بالغ بر 4 درصد تولید ناخالص جهان را شامل می شود .
3_ در اغلب کشورها، حوادث ناشی از کار، مرگ و میرو بیماری ها ، به طور کامل گزارش ثبت نمی گردند بنابراین ارقام اعلام شده جهانی می توانند به صورت برآوردی در نظر گرفته شود و کمتر از مقادیر واقعی فرض شوند .
4- برآورد می شود که 34/2 میلیون نفر در سال 2008 میلادی از حوادث و بیماری های ناشی از کار فوت نموده اند که 02/2 میلوین نفر توسط بیماری های مختلف و 000/321 نفر به واسطه حوادث ناشی از کار در گذشته اند . بنابراین به طور متوسط بیش از 6300 مرگ به واسطه کار در هر روز در جهان مرده اند .
جدول نرخ آمار و شیوع حوادث در جهان

سال مرجع تعداد حوادث مرگبار نرخ شیوع حوادث به ازای هر یکصد هزار کارگر تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری-های شغلی(میلیون نفر) مجموع مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری-های شغلی(میلیون نفر)
1998 345000 4/16 -- --
2001 351000 2/15 03/2 38/2
2003 358000 8/13 95/1 31/2
2008 321000 7/10 02/2 34/2

نکته قابل توجه در این آمار کاهش نرخ حوادث مرگبار طی دهه گذشته است که می¬تواند ناشی از رشد اقتصادی کشورها طی سال¬های منتهی به سال 2008 میلادی باشد.
از کل مرگ و میر ناشی از بیماری¬های شغلی 29 % سرطان، 21 % بیماری¬های خونی و 25 % بیماری¬های مسری را شامل می¬گردد. بیش از 900000 مرگ ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط کار گزارش شده است که نشان از افزایش این میزان نسبت به سال¬های گذشته دارد.
جدول مقایسه¬ای مرگ و میر ناشی از مواجهه با مواد خطرناک در محیط¬های کاری
سال مرجع تعداد مرگ و میر ناشی از مواجهه با مواد خطرناک
2001 438480
2003 651000
2008 910000

سایر گزارشات ارائه شده در خصوص حوادث غیر کشنده نشان می¬دهد بیشتر از 317 میلیون کارگر در محیط کار دچار حادثه می¬شوند که سبب 4 روز یا بیشتر غبیت از کار می¬شود که برابر با 850000 جراحت در هر روز است.
جدول مقایسه¬ای حوادث غیر کشنده منجر به غیبت 4 روز یا بیشتر از محیط کار
سال مرجع تعداد حوادث منجر به غیبت 4 روز یا بیشتر از محیط کار نرخ حوادث غیر کشنده به ازای هر یکصد هزار کارگر در جهان
1998 264000000 12500
2001 268000000 12200
2003 337000000 13000
2008 317000000 10600

آمار ارائه شده در این جدول وقوع 38 % حوادث در کشورهای غرب اقیانوس آرام و 26 % در کشورهای جنوب شرق آسیا را در سال 2008 میلادی نشان می¬دهد که حدود 64 % حوادث را شامل می¬شود.
بر اساس اظهارات وزیر کار و تامین اجتماعی کشور ترکیه، روزانه 176 حادثه کاری در کارگاه¬های کاری این کشور رخ می¬دهد که در نتیجه منجر به فوت 3 کارگر و معلولیت 5 کارگر دیگر می¬گردد، وی همچنین اعلام کرد که در سال 2009 میلادی در این کشور 64316 حادثه کاری رخ داده است که منجر به مرگ 1171 کارگر در سال گردیده است. لازم به ذکر است در این آمار تنها کارگران ثبت شده در سیستم تامین اجتماعی ترکیه در نظر گرفته شده است که این تعداد حدود 9 میلیون نفر می¬باشند و در مقایسه با رقم حقیقی کارگران آن کشور که در حدود 21 میلیون نفر است تفاوت عمده¬ای دارد و نشان از آمار تلفاتی به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده توسط وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور دارد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...