کارگاه آموزشی «خود بازرسی درون کارگاهی» برگزار شد

کارگاه آموزشی «خود بازرسی درون کارگاهی» برگزار شد

1393-09-25

کارگاه آموزشی مدل «خود بازرسی درون کارگاهی» برای بازرسان کار سراسر کشور با حضور۱۵۰ بازرس کار در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذر ماه سال جاری در مشهد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اصابتی مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور ضمن تشریح مدل خود بازرسی درون کارگاهی گفت: این مدل براساس ظرفیت‌های موجود در قانون کار به ویژه مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱، ۹۳ قانون کار تدوین شده است و هدف آن ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار و ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور است که راهبرد اساسی آن بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌ها، قابلیت‌های درون کارگاهی و استفاده از توان حرفه‌ای و تخصصی مدیریت، کارگران و مشکلهای کارگری و کارفرمایی می‌باشد.

دبیر شورایعالی حفاظت فنی کشور اظهار داشت: برگزاری دوره‌های تخصصی و ابلاغ شرح وظایف و احراز شرایط مسئولین ایمنی یکی از الزامات این طرح است. او گفت: آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها در جلسات شورایعالی حفاظت فنی در حال تدوین است و امید است با ابلاغ آیین نامه مذکور موضوع انجام بازدید‌های فنی اثر بخش روزانه توسط مسئول ایمنی و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تعیین اولویت‌های کار در زمینه پیش گیری ازحوادث ناشی از کار قانونمند شود.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...