انجام معاینات قبل از استخدام کارگران الزامی است

انجام معاینات قبل از استخدام کارگران الزامی است

1393-09-09

«بر اساس ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند قبل از استخدام کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.»

به گزارش ایلنا، سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، با بیان این مطلب گفت: هدف از اجرای این قانون، الزام کارفرمایان به اجرای ماده ۹۰ صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و به کارگیری نیروی انسانی در شغل و حرفه متناسب با توانایی جسمی و روحی وی است.

نصیری اظهار داشت: عدم انجام معاینات قبل از استخدام کارگران توسط کارفرما و بکارگیری افراد ناتوان در بسیاری از موارد موجب بروز حوادث و یا تشدید بیماری بیمه شدگان شده و خسارات روحی و جسمی برای آنان به دنبال داشته است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: انتظار می‌رود با این اطلاع رسانی‌ها، کارفرمایان با اجرای دقیق ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی زمینه افزایش بهره وری را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون کار، مشخص شود که آن‌ها در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده است و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماری او شدت یافته، سازمان تأمین اجتماعی مقررات قانونی خود را در خصوص حمایت از بیمه شده انجام می‌دهد و هزینه‌های مربوطه را طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...