۲۲
بهمن
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  صدور هرگونه مجوز فعالیت در زمینه معاینات شغلی (معاینات دوره‌ای و بدو استخدام) براساس این دستورالعمل صادر خواهد شد و پزشکان واجد شرایط، طبق آیین‌نامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن، پس از دریافت مجوز مربوطه، مجاز به فعالیت در زمینه معاینات ...۲۲
بهمن
آئین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها

آئین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  برای دریافت فایل به ادامه مطلب بروید. با تشکر از آقای مهندس مهدی قدبیگی برای ارسال این فایل.۲۱
بهمن
الزامات سیستمهای مدیریت ایمنی OHSAS18001:2007

الزامات سیستمهای مدیریت ایمنی OHSAS18001:2007

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  استاندارد سری ارزیابی های ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS) همراه با OHSAS18002، راهنماهایی برای اجرای OHSAS18001، در پاسخ به نیاز سازمانها به یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که با آن بتوانند سیستم های مدیریت خود را مورد ارزیابی قرار دهند تدو...۲۱
بهمن
سیستمهای مدیریت زیست محیطی(ISO)

سیستمهای مدیریت زیست محیطی(ISO)

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

   برای دریافت فایل به ادامه مطلب بروید. با تشکر از جناب مهندس حامد امینی برای ارسال این فایل.۲۱
بهمن
فرم خام کمیته حفاظت فنی

فرم خام کمیته حفاظت فنی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  این فرم برای وارد کردن مصوبات و اقدمات انجام شده و اقدامات در دست انجام و ....می باشد. در کل میتوانید کلیه مباحثی که در کمیته مطرح میشود را با این فرم مکتوب کرد....۲۱
بهمن
قوانین بهداشت حرفه ای و ایمنی(آنچه شما نیاز دارید بدانید)

قوانین بهداشت حرفه ای و ایمنی(آنچه شما نیاز دارید بدانید)

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

   فایل حاظر حاوی مطالبی است که شامل قوانین و اصطلاحات و کلمات رایج در بهداشت حرفه ای و ایمنی  می شود. که با زبان انگلیسی و بسیار ساده به همراه تصاویری زیبا مطلب خود را به خواننده  انتقال میدهد. پیشنهاد میکنم این فایل مفید را حتما از این سایت دانلود بف...۲۱
بهمن
دستورالعمل تکمیل و فرم پرونده پزشکی شاغل

دستورالعمل تکمیل و فرم پرونده پزشکی شاغل

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  در راستای نیل به هدف تامین، حفظ و ارتقای سلامت شاغلین، بررسی وضعیت سلامت در مقاطع زمانی مختلف (پیش از استخدام، دوره ای و موردی) طبق آیین نامه معاینات سلامت شغلی و دستورالعمل اجرایی آن مصوب سال 1389 و سایر قوانین و دستورالعمل های جاری وزارت بهداشت بعم...۰۱
مهر
دستورالعمل تکمیل شناسنامه کارگاه های صنعتی

دستورالعمل تکمیل شناسنامه کارگاه های صنعتی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

   اهمیت تهیه شناسنامه: یکی از اصول و الزامات سلامت محیط کار ارزیابی خطر در کارگاه های مختلف هر واحد صنعتی می باشد.ارزیابی خطر شامل موارد زیر است: 1.شناسایی عوامل زیان آور 2.اندازه گیری میزان مواجهه عوامل زیان آور 3.تعیین میزان کمی خطر ....۲۵
تیر
راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی

راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی - درمانی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار مرکز سلامت محیط و کار پژوهشکده محی...۱۷
خرداد
آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

_الف) مقررات عمومی : _ 1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.   2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.   3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود.  4...۰۶
دی
تکالیف کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در بیمارستان ها

تکالیف کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در بیمارستان ها

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورت جلسات مربوطه مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت ح...۰۶
دی
فرم ثبت نام پرسنل بهداشت حرفه ای جهت کار در صنایع

فرم ثبت نام پرسنل بهداشت حرفه ای جهت کار در صنایع

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » قوانین و آئین نامه ها

  فرم قرار داد کار مسئولین بهداشت حرفه ای صنایع برای دریافت فایل به ادامه مطلب بر...