۱۶
شهریور
نوبت کاری

نوبت کاری

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی

  - نوبت کاری چیست ؟ - نوبت کاری چطور می تواند بر روی کارکنان اثر بگذارد ؟ - خطرات نوبت کاری چیست ؟ - چطور می توان خطرات نوبت کاری را کنترل ...۱۶
شهریور
راهکارهای کاهش تنش برای کارکنان نوبتکار

راهکارهای کاهش تنش برای کارکنان نوبتکار

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی

  سیستم نوبتکار ی عبارت است از دوره های زمانی که در24 ساعت روز که افراد به کار مشغول هستند یعنی 8 ساعت شیفت صبح 8ساعت شیفت عصر و 8ساعت شیفت شب و یا دو شیفت 12 ساعته. این سیستم در بخش تولید در جاهایی که نظام تولیدی پیوسته است . مانند پالایشگاهها –صنایع ...۳۰
شهریور
چقدر برای سلامتی خود سرمایه گذاری میکنید؟

چقدر برای سلامتی خود سرمایه گذاری میکنید؟

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کتاب ها و مقالات فارسی و انگلیسی

  سلامتی، حفظ و ارتقای آن لازمة شکوفایی عمر و بهره گیری شایسته از زندگی است. سلامتی زیربنای رشد یک جامعه است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سلامت بسیار ضروری و مهم می باشد. در حال حاضر چهره بیماری ها در جهان، از جمله کشور ما تغییر کرده و با ریشه ...