شرکت ایمن کیا صنعت

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » فرصت های شغلی

  زمینه فعالیت: ارائه دهنده خدمات مشاوره ایمنی - بهداشت حرفه ای و محیط زیست,ارائه دهنده خدمات استقرار سیستم های ایزو و مدیریت ایمنی - بهداشت- محیط زیست ,ارائه دهنده خدمات مهندسی ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست شرکت مهندسی ایمن کیا صنعت (IKS) در سال 1...