۲۲
آذر
کربن فعال

کربن فعال

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » عوامل شیمیایی

  اصطلاح زغال فعال شده نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی , با جنسی زغالی و شکل کریستالی می باشد که در ساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد. زغال فعال شده دارای کاربردهای زیادی است, از جمله مصارف آن: - تصفیه آبها ( آب شرب, آب آکواریومها, آبه...۲۲
آذر
راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی Chemical Safety

راهنمای ایمنی کار با مواد شیمیایی Chemical Safety

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » عوامل شیمیایی

  ادارة ایمنی و سلامت شغلی‹‹OSHA›› لازم دانسته است که تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش، و توزیع کنندگان مواد شیمیایی برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ‹‹MSDS›› برای موادی که تولید می کنند یا می فروشند تهیه کنند. OSHAهمچنین لازم دانسته که کارفرمایان یک ک...۲۲
آذر
نمونه برداری

نمونه برداری

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » عوامل شیمیایی

  شرح وسایل نمونه برداری شیوه های نمونه برداری : دو شیوه اصلی برای نمونه برداری و جمع آوری آلاینده های هوا برد وجود دارد که شامل نمونه برداری فعال یا دینامیک و نمونه برداری پسیو یا غیر فعال می باشد در روش اول ، از یک حرکت دهنده هوا استفاده می شود ( پمپ...۲۲
آذر
مسمومیتهای حرفه ای

مسمومیتهای حرفه ای

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » عوامل شیمیایی

  راهنمای پیشگیری از بروز مسمومیتهای حرفه ای- صنعتی و آلاینده های محیط زیست ٫ رعایت اصول ایمنی در محیط کار در پیشگیری از بروز مسمومیت ها مؤثر باشد. ۲٫ در کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی اصول ایمنی ارائه شده توسط مسئولین فنی باید کاملا” رعایت شود. ۳٫ استف...