نقش مهندسان ناظر در افزایش حوادث کارگاه‌های ساختمانی

نقش مهندسان ناظر در افزایش حوادث کارگاه‌های ساختمانی

1392-09-12

«وزارت کار اگر مدعی است نیروی کافی برای بازرسی از وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی ندارد می‌تواند از طریق اعمال سخت‌تر مقررات در خصوص مهندسان ناظر، ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را افزایش دهد./ وزارت کار می‌تواند از کمک انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در خصوص نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی استفاده کند.»

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به مشکل کمبود نیروی وزارت کار برای بازرسی ایمنی کارگاه‌های ساختمانی، تاکید کرد در صورت اعمال مقررات سخت‌تر در خصوص مهندسان ناظر، ایمنی کارگاه‌های ساختمانی افزایش پیدا می‌کند.

«علی یار محمدی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار اگر مدعی است نیروی کافی برای بازرسی از وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی ندارد می‌تواند از طریق اعمال سخت‌تر مقررات در خصوص مهندسان ناظر، ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را افزایش دهد.

وی با اشاره به ماده ۷ آیین نامه ایمنی و بهداشت کارگاه‌های ساختمانی، تصریح کرد: مهندس ناظر ساختمان در صورتی که مشاهده کند ایمنی کارگران در یک کارگاه ساختمانی رعایت نمی‌شود باید به شهرداری و وزارت کار اطلاع دهد.

گفتنی است ماده ۷ آیین نامه ایمنی و بهداشت صراحت دارد هرگاه مهندسان ناظر در رابطه با اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده کنند که احتمال وقوع حادثه را در بر داشته باشد باید مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به اداره کار یا محل صدور پروانه ساختمانی ارسال کنند.

همچنین کارفرما موظف است کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد اعلام خطر واقع شده متوقف کند و با دور کردن کارگران از محل خطر، اقدامات مقتضی را برای رفع خطر انجام دهد.

به گفته یارمحمدی، اگر در یکی از حادثه‌هایی که اتفاق می‌افتد مهندس ناظر مقصر شناخته شود همه آن‌ها به وظیفه‌شان عمل می‌کنند اما وقتی بر عملکرد آن‌ها نظارتی نباشد ایمنی کارگاه‌های ساختمانی در چنین وضع فاجعه باری قرار می‌گیرد.

این فعال صنفی افزود: در غیر اینصورت تنها کارایی وزارت کار در بحث ایمنی کارگاه‌ها، شناخت مقصر در حوادث شغلی است. اگر وزارت کار از مهندسان ناظر به عنوان بازوی نظارتی اش استفاده کند مشکل کمبود نیرویش حل می‌شود و از طرفی، کارفرمایان بعد از مدتی ایمنی کارگاه‌شان را رعایت می‌کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان بیان کرد: وزارت کار می‌تواند از کمک انجمن‌های ایمنی و بهداشت و انجمن های صنفی کارگران ساختمانی نیز در خصوص نظارت بر ایمنی کارگاه های ساختمانی استفاده کند.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...