پزشکی قانونی ایران: مرگ و میر ناشی از کار ۲۴ درصد افزایش داشته است

 اخبار و اتفاقات » حوادث

  سقوط از ارتفاع بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران را به خود اختصاص داده است   سازمان پزشکی قانونی ایران با ارائه آخرین آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در این کشور اعلام کرد: "مرگ‌های ناشی از حوادث کار در هفت ماهه امسال، نسبت به مدت مش...