۱۴
مهر
فرم بازرسی ابزار آلات برقی دستی

فرم بازرسی ابزار آلات برقی دستی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

    استاندارد بودن ابزار مورد استفاده وضعیت و شرایط نگهداری ابزار وضعیت عایق سازی بدنه ابزار (عایق دوبل) تناسب نوع کابل ابزار با میزان جریان...۱۲
مهر
چک لیست بازدید از جعبه کمک های اولیه

چک لیست بازدید از جعبه کمک های اولیه

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

    محلول بتادین محلول  سرم فیزیولوژی محلول استریل چشمی آی راینز الکل سفید(ضد عفونی کننده) پنبه پنبه...۰۱
مهر
چک لیست بازدید از کپسول های آتش نشانی

چک لیست بازدید از کپسول های آتش نشانی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

    1- آیا کپسولهای آتش نشانی به تعداد مورد نیاز در کارگاه وجود دارد؟ 2- آیا محل کپسولهای آتش نشانی مناسب و مشخص می‌باشد؟ 3- آیا تجهیزات آتش نشانی مرتبا بازدید می‌شوند؟ 4- آیا نوع کپسولها با توجه به نوع حریق احتمالی انتخاب شده است؟ ....۰۱
مهر
چک لیست ارزیابی واحد های صنایع غذایی

چک لیست ارزیابی واحد های صنایع غذایی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

    چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحد های تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی برای دریافت فایل به ادامه مطلب مراجعه فرما...۰۱
مهر
چک لیست ایمنی خوابگاه ها

چک لیست ایمنی خوابگاه ها

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

    آیا خوابگاه از سیستم پیج برخوردار است؟ آیا خوابگاه از سیستم آژیر مرکزی برخوردار است؟ آیا دتکتور دودی در موتورخانه وجود دارد؟ ...   با تشکر از سرکار خانم مهندس سمانه مرام برای ارسال این فایل.۲۶
شهریور
چک لیست ایمنی گودبرداری

چک لیست ایمنی گودبرداری

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  آیا حفاری ساختمان ها و سازمان های مجاور و سیستم های حفاظتی توسط یک فرد ذی صلاح روزانه قبل از شروع کار بازرسی می شود؟ آیا شخص ذی صلاح توانایی جابجایی فوری کارکنان را از محل حفاری...۱۲
مرداد
فرم خام اطلاعات مواد شیمیایی  MSDS

فرم خام اطلاعات مواد شیمیایی MSDS

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  نام ماده:  فرمول شیمیایی : اطلاعات اجزاء خطرناک ...۰۷
مرداد
چک لیست ارزیابی فعالیت مسئولین بهداشت حرفه ای

چک لیست ارزیابی فعالیت مسئولین بهداشت حرفه ای

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  برنامه زمان بندی فعالیت ها را تهیه و به کارفرما اطلاع داده است؟ در صورت موافقت کارفرما با برنامه پیشنهادی، مطابق برنامه نسبت به انجام فعالیت ها اقدام کرده است؟ پلان کارگاه را در محل کار خود نصب نموده ...۰۳
مرداد
صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت ................................................................................. با حضور اعضاء کمیته در ساعت .................. روز .......................... مورخه ........................ در این شرکت تشکیل و ...۰۳
مرداد
شناسنامه کارگاه واحد بهداشت حرفه ای

شناسنامه کارگاه واحد بهداشت حرفه ای

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  نام شرکت/ واحد صنعتی: نام کارگاه: مسئول کارگاه: مسئول نوبت...۲۵
تیر
فرم معاینات شغلی

فرم معاینات شغلی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  مشخصات فردی شاغل: سوابق شغلی: ارزیابی عوامل زیان آور شغلی: سابقه شخصی، خانوادگی و ...۳۰
اسفند
فرم بازدید کارگاههای چند واحدی

فرم بازدید کارگاههای چند واحدی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  نام کارگاه........................... نام کارفرما.................. نوع مالکیت خصوصی دولتی سایر     مجوز فعالیت: دارد  ندارد  صادره از ..................تاریخ راه اندازی     /    /   13 آدرس:..............................................................۱۳
آذر
جدول تدوین وسایل حفاظت فردی

جدول تدوین وسایل حفاظت فردی

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  مدل اختصاصی وسایل حفاظت فردی، دوره توزیع، تعداد مورد نیاز و ... با استفاده از این جدول می توانید بر روی وسایل حفاظت فردی توزیع شده در کارگاه یا صنعت خود مدیریت کاملی را داشته باشید.۱۳
آذر
چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها

چک لیست پایش نیروهای بهداشتی حرفه ای شاغل در کارگاهها

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  آیا برنامه عملیاتی بهداشت حرفه ای کارخانه طبق ضوابط تعیین شده تهیه گردیده است؟ بهداشت حرفه ای کارخانه|کارگاه|در تهیه مقاله-پمفلت-پوستر و .. فعالیت داشته است؟ آیا پرونده بهداشنی جهت شاغلین تشکیل شده است؟ ...۱۳
آذر
ارزیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت

ارزیابی فعالیتهای بهداشت حرفه ای در خانه بهداشت

 بهداشت حرفه ای و ایمنی » کلیه چک لیست ها و فرم ها

  آیا بهورز عوامل زیان آور محیط کار را می شناسد ؟ عوامل زیان آور فیزیکی را بهورز نام ببرد ؟ تشکیل پرونده بازدید کارگاهی تک واحدی برای کارگاههای خانگی انجام شده است ؟ ...